Zverejnenie zámeru – odpredaj prebytočného hnuteľného majetku obce

Zverejnenie zámeru – odpredaj prebytočného hnuteľného majetku obce

Obec Pečovská Nová Ves v zmysle ust. § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer predať prebytočný hnuteľný majetok obce spôsobom upraveným zákonom o majetku obcí formou obchodnej verejnej súťaže.

Predmetom predaja je:

Motorové vozidlo typu Škoda Fabia Combi 1.2, 12 V,  EČ SB539AJ, čiernej farby, rok výroby 2003, zdvihový objem valcov motora 1198 m3,  maximálny výkon motora 47 kW, predpísané palivo – benzín, dátum uvedenia do prevádzky – 9.6.2003, výrobné číslo karosérie – TMBJY46Y333785778, výrobné číslo motora – AZQ,  počet najazdených km – cez 262263, pojazdné.

Zámer v súbore pdf na stiahnutie zamer_na_odpredaj_hnutelneho_majetku_obce_motorove_vozidlo_skoda_fabia