Zverejnenie zámeru predaja majetku obce priamym predajom

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce priamym predajom

Obec Pečovská Nová Ves v zmysle ust. § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať prebytočný hnuteľný majetok obce Pečovská Nová Ves priamym predajom.

Predmetom predaja je:

Motorové vozidlo zn. Peugeot 407 ST KOMFORT, EČ: SB-779BT, rok výr.: 2005, počet najazdených km: 163153 km, druh: AA sedan, čierna farba, zdvihový objem valcov – 1997.0 cm3, výkon motora 100 kW, druh paliva: BA 95B, pojazdný, v prednej časti havarovaný.

Záujemcovia  o kúpu motorového vozidla môžu svoje ponuky adresovať poštou na adresu:

Obec Pečovská Nová Ves, ul. Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves alebo svoje ponuky osobne podať do podateľne Obecného úradu Pečovská Nová Ves, ul. Hlavná 33, 08256 Pečovská Nová Ves v úradných hodinách v zalepenej obálke s označením „Predaj motorové vozidlo – NEOTVÁRAŤ“. Uzávierka predkladania ponúk je do 12.00 hod. dňa  12.10.2021.

Zámer v súbore pdf na stiahnutie  zamer_na_predaj_majetku_obce_motorove_vozidlo_peugeot