Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Pečovská Nová Ves

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Pečovská Nová Ves

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Pečovská Nová Ves – nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska na ul. Hlavnej 79, Pečovská Nová Ves za účelom vykonávania zdravotnej starostlivosti

v súbore pdf  zamer_prenajmu_nebytovych_priestorov_v_budove_zdravotneho_strediska_pnv