Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Pečovská Nová Ves

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Pečovská Nová Ves

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Pečovská Nová Ves – nebytových priestorov v budove Prevádzkovo-vzdelávacieho centra na ul. Kvetnej 639/32, Pečovská Nová Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom zariadenia staveniska po dobu realizácie verejnoprospešnej stavby: Pečovská Nová Ves, Bytový dom 4 x 12 B. J.

v súbore pdf  zamer_prenajmu_nebytovych_priestorov_v_budove_prevadzkovo_vzdelavacieho_centra_pnv