Slávnostné rozsvietenie jedličky a príchod Mikuláša do obce