Cintorín

A A A

Cintorínske poplatky : cintorin

–   poplatok za použitie chladiaceho zariadenia v Dome smútku…….13,00

–   nájomné za hrobové miesto – jednohrob na 10 rokov ……………… 9,96

–   nájomné za hrobové miesto – dvojhrob  na 10 rokov ………………..19,92

–   nájomné za hrobové miesto – detský hrob na 10 rokov ……………. 4,98