Cezhraničná spolupráca

 

Základné údaje o erb partnerskej samosprávy

sieniawa -erb

názov: Sieniawa

štát: Poľsko

vojvodstvo: Podkarpatské

okres: Powiat przeworski

súradnice: 50°10′41″S 22°36′38″V

 

 

Obec Pečovská Nová Ves si uvedomuje význam cezhraničnej spolupráce založenej na myšlienky zjednotenej Európy,  rovnosti a vzájomnej pomoci. Od roku 2010 prehlbujeme spoluprácu s partnerskou samosprávou v Poľsku ktorým je obec Sieniawa. Sieniawa sa nachádza v Podkarpatskom vojvodstve a od Pečovskej Novej Vsi je vzdialená približne 230 km.  Mesto je strediskom (gminou) pre viac ako 7000 obyvateľov okolitých menších miest a obcí.

Predstavitelia oboch samospráv sa stretávajú počas ruka pri kultúrnych podujatiach ako sú Dožinky, Dni mesta Sieniawa alebo Pečovskonovoveský jarmok.  Futbalové kluby TJ Slovan Pečovská Nová Ves a MKS Sokól Sieniawa si zmerali sily v priateľskom zápase. Zároveň sú tieto stretnutia príležitosťou na rokovania o ďalšom smerovaní spolupráce, ktorá sa týka predovšetkým participácie  na spoločných projektoch a nadväzovanie spolupráce nie len na úrovni obcí, ale aj na úrovní základných škôl, spoločenských a záujmových organizácií.

     zmluva o vzájomnej spolupráci, obec Sieniawa a obec Pečovská N. Ves

 

 

[/spb_text_block] [/spb_column]