Výberové konania

Oznam o vyhlásení výberového konania

Obec Pečovská Nová Ves vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície:

Terénny pracovník (TP) v počte miest 3.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 26.1.2024 o 8.30 hod. v priestoroch subjektu na adrese: Obec Pečovská Nová Ves, Obecný úrad, ul. Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je dňa: 23.1.2024.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania v súbore pdf na stiahnutie  oznam_o_vyberovom_konani_tp_pnv_012024

Odporúčaný formulár životopisu v súbore docx na stiahnutie  3.8_Odporúčaný formulár životopisu

Odporúčaný formulár životopisu v súbore odt na stiahnutie  3.8_Odporúčaný formulár životopisu

*************************************************************************************************************

Oznámenie o výberovom konaní

Obec Pečovská Nová Ves vyhlasuje výberové konanie

na 8 pracovných miest na pozíciu člena miestnej občianskej a preventívnej služby.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 22.1.2024 o 8.30 hod. v komunitnom centre na ul. Rómskej 778/43 v Pečovskej Novej Vsi.

Termín na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je do 18.1.2024 do 24.00 hod.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania v súbore pdf  oznamenie_o_vyberovom_konani_MOPS_obec_PNV

**************************************************************************************************************

Oznam o výberovom konaní

Poskytovateľ komunitného centra: Obec Pečovská Nová Ves vyhlasuje výberové konanie na

jedno pracovné miesto komunitného pracovníka KC.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 23.11.2023 od 9.00 hod.  v priestoroch obecného úradu, ul. Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 20.11.2023.

Oznam o výberovom konaní v súbore pdf na stiahnutie  oznam_o_vyberovom_konani_komunitny_pracovnik_kc_pnv_2023 

Odporúčaný formulár životopisu v súbore docx na stiahnutie Odporúčaný formulár životopisu 

Odporúčaný formulár životopisu v súbore odt na stiahnutie Odporúčaný formulár životopisu

***************************************************************************************************************

Oznam o vyhlásení výberového konania

Obec Pečovská Nová Ves vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

Terénny sociálny pracovník (TSP) v počte miest 1

Terénny pracovník (TP) v počte miest 4

Výberové konanie sa uskutoční dňa 22.11.2023 o 8.30 hod. v priestoroch subjektu na adrese: Obec Pečovská Nová Ves, Obecný úrad, ul. Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je dňa: 17.11.2023.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania v súbore pdf na stiahnutie oznam_o_vyberovom_konani_tsp_tp_pnv_2023

Odporúčaný formulár životopisu v súbore docx na stiahnutie  3.8_Odporúčaný formulár životopisu

Odporúčaný formulár životopisu v súbore odt na stiahnutie  3.8_Odporúčaný formulár životopisu

***************************************************************************************************************

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ Základnej školy s materskou školou Pečovská Nová Ves

Obec Pečovská Nová Ves vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Školská 459/12, 082 56 Pečovská Nová Ves s predpokladaným nástupom 1.8.2022

Termín podania prihlášky je do 27. mája 2022 (najneskorší dátum poštovej pečiatky).

Miesto podania prihlášky: Obecný úrad Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves

Oznámenie o vyhlásení výberového konania v súbore pdf na stiahnutie  vyberove_konanie_na_riaditela_zssms_pecovska_nova_ves

****************************************************************************************************************

Oznam o vyhlásení výberového konania

Obec Pečovská Nová Ves vyhlasuje výberové konanie na

1 pracovné miesto terénneho pracovníka (TP),

1 pracovné miesto terénneho pracovníka (TP) – zastupovanie počas materskej dovolenky.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 16.03.2022 o 09.00 hod. v priestoroch zasadačky na Obecnom úrade v Pečovskej Novej Vsi, ul. Hlavná 33.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 10.03.2022 (rozhodujúcou pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke).

Oznam o vyhlásení výberového konania v súbore pdf na stiahnutie  oznam_o_vyhlaseni_vyberoveho_konania_tp_2022

****************************************************************************************************************

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Pečovská Nová Ves

Obec Pečovská Nová Ves na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves č. 2/2021 zo dňa 14.1.2021 vyhlasuje výberové konanie na hlavného kontrolóra obce Pečovská Nová Ves na deň 18. marca 2021 o 17.00 hod. na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves.

Termín podania prihlášky je do 2. marca 2021 do 15.00 hod.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania v súbore pdf na stiahnutie  vyberove_konanie_hk_obce_pecovska_nova_ves

****************************************************************************************************************

Oznam o vyhlásení výberového konania

Obec Pečovská Nová Ves vyhlasuje výberové konanie na

1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP).

Výberové konanie sa uskutoční dňa 8. júna 2020 o 09.00 hod. v priestoroch zasadacej miestnosti na Obecnom úrade v Pečovskej Novej Vsi.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 4. júna 2020 (rozhodujúcou pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke).

Oznam o vyhlásení výberového konania v súbore pdf na stiahnutie  oznam_o_vyhlaseni_vyberoveho_konania_tsp_2020_2

****************************************************************************************************************

Oznam o vyhlásení výberového konania

Obec Pečovská Nová Ves vyhlasuje výberové konanie na

1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP).

Výberové konanie sa uskutoční dňa 20.03.2020 o 09.00 hod. v priestoroch zasadacej miestnosti na Obecnom úrade v Pečovskej Novej Vsi.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 16.03.2020 (rozhodujúcou pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke).

Oznam o vyhlásení výberového konania v súbore pdf na stiahnutie  oznam_o_vyhlaseni_vyberoveho_konania_tsp_2020

*****************************************************************************************************************

Oznam o vyhlásení výberového konania

Obec Pečovská Nová Ves vyhlasuje výberové konanie na

1 pracovné miesto terénneho pracovníka (TP).

Výberové konanie sa uskutoční dňa 09.03.2020 o 09.00 hod. v kancelárii starostu obce na obecnom úrade v Pečovskej Novej Vsi.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 05.03.2020 (rozhodujúcou pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke).

Oznam o vyhlásení výberového konania v súbore pdf na stiahnutie  oznam_o_vyhlaseni_vyberoveho_konania_tp_2020

******************************************************************************************************************

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Obec Pečovská Nová Ves vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

referent/referentka oddelenia vnútornej správy

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so všetkými požadovanými dokladmi  je potrebné doručiť osobne alebo poštou najneskôr do 13.11.2019 do 15.00 hod. na adresu: Obec Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves.

Osobný pohovor sa uskutoční dňa 15.11.2019 v čase od 8.30 hod. v budove Obecného úradu Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, Pečovská Nová Ves a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania v súbore pdf na stiahnutie  oznamenie_o_volnom_pracovnom_mieste_referent_ovs

Súhlas so spracúvaním osobných údajov v súbore docx na stiahnutie  Súhlas – uchádzači o zamestnanie

Súhlas so spracúvaním osobných údajov v súbore pdf na stiahnutie  Súhlas – uchádzači o zamestnanie

************************************************************************************************************

Oznam o vyhlásení výberového konania

Obec Pečovská Nová Ves vyhlasuje výberové konanie na

1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),

1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) – zastupovanie počas materskej dovolenky,

1 pracovné miesto terénneho pracovníka (TP).

Výberové konanie sa uskutoční dňa 12.3.2019 o 13.00 hod.  v priestoroch zasadačky obecného úradu Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 07.03.2019 do 15.30 hod.

Oznam o vyhlásení výberového konania v súbore pdf na stiahnutie  oznam_o_vyhlaseni_vyberoveho_konania_tsp_tp_2019

*************************************************************************************

Oznam o výberovom konaní

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre Obec Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na

•   jedno pracovné miesto odborného garanta KC.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 12.10.2017 o 13.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 06.10.2017 do 14.30 hod. (koniec pracovnej doby).

Oznam o výberovom konaní v súbore pdf na stiahnutie  oznam_o_vyberovom_konani_kc4

*************************************************************************************

Oznam o výberovom konaní

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre Obec Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na

•   jedno pracovné miesto odborného garanta KC.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 19.09.2017 o 13.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 13.09.2017 do 16.30 hod. (koniec pracovnej doby).

Oznam o výberovom konaní v súbore pdf na stiahnutie  oznam_o_vyberovom_konani_kc3

*************************************************************************************

Oznam o výberovom konaní

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre Obec Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na

a)  jedno pracovné miesto odborného garanta KC;

b)  jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC;

c)  jedno pracovné miesto pracovníka KC.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 21.08.2017 o 14.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 15.08.2017 do 15.30 hod. (koniec pracovnej doby).

Oznam o výberovom konaní v súbore pdf na stiahnutie  oznam_o_vyberovom_konani_kc2

************************************************************************************

Oznam o výberovom konaní  –  ZRUŠENÉ !

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre Obec Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na

a)   jedno pracovné miesto odborného garanta KC;

b)   jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC;

c)   jedno pracovné miesto pracovníka KC.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 10.07.2017 o 14.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 04.07.2017 do 15.30 hod. (koniec pracovnej doby).

Oznam o výberom konaní v súbore pdf na stiahnutie   oznam_o_vyberovom_konani_kc

*************************************************************************************

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Obec Pečovská Nová Ves vyhlasuje výberové konanie na

1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),

2 pracovné miesta terénneho pracovníka (TP).

Výberové konanie sa uskutoční dňa 26. júna 2017 o 13.30 hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 20. júna 2017 do 15.00 hod.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania v súbore pdf na stiahnutie  oznamenie_o_vyhlaseni_vyberoveho_konania_tsp_tp2

*************************************************************************************

Oznámenie o vyhlásení výberového konania   –  ZRUŠENÉ !

Obec Pečovská Nová Ves vyhlasuje výberové konanie na

1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),

2 pracovné miesta terénneho pracovníka (TP).

Výberové konanie sa uskutoční dňa 5. júna 2017 o 13.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 31. máj 2017 do 15.00 hod.

Oznámenie v súbore pdf na stiahnutie  oznamenie_o_vyhlaseni_vyberoveho_konania_tsp_tp