Výberové konania

Oznam o vyhlásení výberového konania

Obec Pečovská Nová Ves vyhlasuje výberové konanie na

1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),

1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) – zastupovanie počas materskej dovolenky,

1 pracovné miesto terénneho pracovníka (TP).

Výberové konanie sa uskutoční dňa 12.3.2019 o 13.00 hod.  v priestoroch zasadačky obecného úradu Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 07.03.2019 do 15.30 hod.

Oznam o vyhlásení výberového konania v súbore pdf na stiahnutie  oznam_o_vyhlaseni_vyberoveho_konania_tsp_tp_2019

*************************************************************************************

Oznam o výberovom konaní

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre Obec Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na

•   jedno pracovné miesto odborného garanta KC.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 12.10.2017 o 13.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 06.10.2017 do 14.30 hod. (koniec pracovnej doby).

Oznam o výberovom konaní v súbore pdf na stiahnutie  oznam_o_vyberovom_konani_kc4

*************************************************************************************

Oznam o výberovom konaní

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre Obec Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na

•   jedno pracovné miesto odborného garanta KC.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 19.09.2017 o 13.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 13.09.2017 do 16.30 hod. (koniec pracovnej doby).

Oznam o výberovom konaní v súbore pdf na stiahnutie  oznam_o_vyberovom_konani_kc3

*************************************************************************************

Oznam o výberovom konaní

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre Obec Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na

a)  jedno pracovné miesto odborného garanta KC;

b)  jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC;

c)  jedno pracovné miesto pracovníka KC.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 21.08.2017 o 14.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 15.08.2017 do 15.30 hod. (koniec pracovnej doby).

Oznam o výberovom konaní v súbore pdf na stiahnutie  oznam_o_vyberovom_konani_kc2

************************************************************************************

Oznam o výberovom konaní  –  ZRUŠENÉ !

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre Obec Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na

a)   jedno pracovné miesto odborného garanta KC;

b)   jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC;

c)   jedno pracovné miesto pracovníka KC.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 10.07.2017 o 14.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 04.07.2017 do 15.30 hod. (koniec pracovnej doby).

Oznam o výberom konaní v súbore pdf na stiahnutie   oznam_o_vyberovom_konani_kc

*************************************************************************************

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Obec Pečovská Nová Ves vyhlasuje výberové konanie na

1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),

2 pracovné miesta terénneho pracovníka (TP).

Výberové konanie sa uskutoční dňa 26. júna 2017 o 13.30 hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 20. júna 2017 do 15.00 hod.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania v súbore pdf na stiahnutie  oznamenie_o_vyhlaseni_vyberoveho_konania_tsp_tp2

*************************************************************************************

Oznámenie o vyhlásení výberového konania   –  ZRUŠENÉ !

Obec Pečovská Nová Ves vyhlasuje výberové konanie na

1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),

2 pracovné miesta terénneho pracovníka (TP).

Výberové konanie sa uskutoční dňa 5. júna 2017 o 13.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 31. máj 2017 do 15.00 hod.

Oznámenie v súbore pdf na stiahnutie  oznamenie_o_vyhlaseni_vyberoveho_konania_tsp_tp