Aktivita 5: Vzdelanie je základ / Acitivty 5: Education is the basis

“Vzdelanie je základ”

V mesiac október 2022 sme začali v rámci realizácie projektovej aktivity č. 5 “Vzdelanie je základ” – vyučovacie hodiny po škole pre slabšie prospievajúcich žiakov” s realizáciu samotnej aktivity – 5 učiteliek z miestnej základnej školy začalo v rámci projektu doučovať po škole slabšie prospievajúcich žiakov. Na doučovaní sa podieľajú pani učiteľky: Mgr. Jana Vančišínová, Ing. Lýdia Mizeráková, Mgr. Anna Kallová, Mgr. Oľga Dujavová a Mgr. Kucia Hovančíková.

Učiteľky pracujú v popoludňajších hodinách so slabšia prospievajúcimi deťmi spravidla v priestoroch komunitného centra. Tieto deti doma často nemajú priestorové možnosti pre prípravu na vyučovanie. Absentuje tiež u nich podpora rodičov v domácom prostredí.

Aktivita bude v spolupráci so Základnou školou, ktorá poskytuje informácie o žiakoch, pre ktoré je táto služba potrebná. Služba je doplnkom domácej prípravy. Doučovania sa občas zúčastňujú aj rodičia, ktorí sa postupne učia pracovať s deťmi pri príprave na vyučovanie.

V rámci projektu boli obstarané aj základné učebné pomôcky pre realizáciu doučovania.

Doučovanie bude prebiehať v rozsahu 2 hodiny denne počas pracovných dní.