Ako sa k nám dostať a cestovný poriadok / Timetable

A A A

 

cestovný poriadok – autobusy

Zmena cestovného poriadku autobusovej linky 708468 od 1.5.2019
Popis zmeny:
úprava jazdnej doby u spoja č. 17,10,41,34,47,27,24,56
u spoja č. 21 úprava odchodu zo zastávky Sabinov,AS z 8.50 hod. na 9.00 hod.
u spoja č. 111 úprava odchodu zo zastávky Sabinov,AS z 13.30 hod. na 13.15 hod.
spoj č. 29 deliť na šk. vyučovanie a prázdniny. Nový spoj č. 33 počas šk. prázdnin s odchodom o 15.05 hod. zo zastávky Sabinov,AS.
u spoja č. 22 úprava odchodu zo zastávky Olejníkov,Majdan,rázc. z 9.15 hod. na 9.25 hod.
u spoja č. 114 úprava odchodu zo zastávky Olejníkov,Majdan,rázc. z 14.05 hod. na 13.45 hod.
spoj č. 16 deliť na šk. vyučovanie a prázdniny. Nový spoj č. 30 počas šk. prázdnin s odchodom o 15.25 hod. zo zastávky Olejníkov,Majdan,rázc.
úprava jazdnej doby u spojov č. 17,41,10,34

Zmena cestovného poriadku autobusovej linky 707431 od 1.7.2019
Popis zmeny:
časová úprava odchodu spoja č. 13 zo zastávky Prešov, AS zo 14.20 hod. na 14.25 hod. a zo zastávky Lipany, AS z 15.30 hod. na 15.35 hod.

Zmena cestovného poriadku autobusovej linky 707431 od 1.9.2019

Zmena cestovného poriadku autobusovej linky 708403 od 1.9.2019

Popis zmeny: bola prevedená optimalizácia jazdnej doby u jednotlivých spojov. Spoj č. 17 má upravený odchod zo zastávky Prešov, AS na 21.25 hod.

Železničná zastávka v našej obci leží na trase Košice-Plaveč a vlak v Pečovskej Novej Vsi zastavuje počas pracovných dní až 31 krát!
Veľmi dobré je aj autobusové spojenie, priamo sa do našej obce dostanete z autobusových staníc Košice, Prešov, Stará Ľubovňa a Levoča.

zel.zastavkatimetable for bus

timetable for train

Railway station in our village lies on the route Košice -Plaveč and trains Pecovska Nova Ves stops on weekdays to 31 times!

Very good is also bus connection directly to our community accessible from the bus station Košice, Prešov, Stará Ľubovňa and Levoča.

 

A A A