Ako sa k nám dostať a cestovný poriadok / Timetable

A A A

cestovný poriadok – autobusy

cestovný poriadok linky 708452 platný od 1.2.2020
Popis zmeny:
spoje  č. 52 a 47, ktoré premávajú počas nedele z dôvodu nulovej frekvencie zrušené.

cestovný poriadok linky 707431 platný od 1.2.2020
Popis zmeny:
spoj č. 3 viesť o 6.00 hod. a obmedziť na utorok-štvrtok počas šk. vyučovania
spoj č. 6 viesť o 6.35 hod. a obmedziť na utorok-štvrtok počas šk. vyučovania
viesť nový spoj  zo zastávky Prešov,AS o 7.15 hod. a  zo zastávky Sabinov,AS o 7.45 hod. počas soboty a nedele

cestovný poriadok linky 707431 platný od 22.4.2020
cestovný poriadok linky 708403 platný od 22.4.2020
cestovný poriadok linky 708403-1 platný od 22.4.2020
Popis zmeny:
Linka 707431   zavedenie spoja č. 19 s odchodom z Prešova o 22.25 hod. do zastávky Lipany,AS.
Linka 708403 zavedenie spoja č. 125  s odchodom zo zast. Oľšov o 16.50 hod.
zavedenie spoja č. 19  zo zastávky Lipany,AS  o 18.20 hod. do Prešova
časová úprava odchodu spoja č. 5 na 5.35 hod. zo zast. Oľšov (sp.č. 293)

cestovný poriadok linky 707431 platný od 01.09.2020
cestovný poriadok linky 707432 platný od 01.09.2020
cestovný poriadok linky 708403 platný od 01.09.2020
Popis zmeny:
linka 707431 u spoja č. 23 a 18 u negatívnej značky “26” doplnené ide tiež 1.9.2020
linka 707432 u spoja č. 33 a 36 u negatívnej značky “26” doplnené ide tiež 1.9.2020
linka 708403 u spoja č. 122,228,132,129,45,245u negatívnej značky “26” doplnené ide tiež 1.9.2020

Železničná zastávka v našej obci leží na trase Košice-Plaveč a vlak v Pečovskej Novej Vsi zastavuje počas pracovných dní až 31 krát!
Veľmi dobré je aj autobusové spojenie, priamo sa do našej obce dostanete z autobusových staníc Košice, Prešov, Stará Ľubovňa a Levoča.

zel.zastavkatimetable for bus

timetable for train

Railway station in our village lies on the route Košice -Plaveč and trains Pecovska Nova Ves stops on weekdays to 31 times!

Very good is also bus connection directly to our community accessible from the bus station Košice, Prešov, Stará Ľubovňa and Levoča.

 

A A A