Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia ekonomická, kontroly a správy obecného majetku, podnikateľskej činnosti, riešenia nezamestnanosti 

Predseda: Mgr. Silvia Orosová

Podpredseda: Ing. Ondrej Semančík

Tajomník: Mgr. Anna Krajňáková

Členovia komisie: Ing. Ondrej Matisovský, Ing. Daniela Matijková, Veronika Želinská


 

Komisia výstavby, územného plánovania, rozvoja bývania, dopravy, regionálneho rozvoja, životného prostredia, poľnohospodárstva, riešenia protipovodňových opatrení 

Predseda: Ing. Jozef Kolcun

Podpredseda: Peter Novický

Tajomník: Terézia Bočkaiová

Členovia komisie: Pavol Ridilla, Ján Mojzeš


 

Komisia pre vzdelávanie, kultúru a šport, prácu s mládežou, spoločenskými a záujmovými organizáciami, prácu s Rómami 

Predseda: Mgr. Slavomír Karabinoš

Podpredseda: Ján Antol

Tajomník: Mgr. Andrea Štofaníková

Členovia komisie: Mgr. Jana Petreková, Ing. Štefan Tall, Lýdia Karaffová, Mária Čekanová, Mgr. Viera Horňáková, Veronika Želinská


 

Komisia sociálna, zdravotná, starostlivosti o dôchodcov ochrany verejného poriadku, medziľudských vzťahov

Predseda: Ing. Jozef Balaščík

Podpredseda: Mgr. Lukáš Baňas

Tajomník: Ing. Alena Nalevanková

Členovia komisie: Mgr. Pavel Dolinský, Mgr. Mariana Kolečanská, Mgr. Alena Skubová


 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií 

Predseda: Jaroslav Želinský

Podpredseda: Ing. Jozef Balaščík

Člen komisie: Ján Antol