Knihy a publikácie o obci

A A A

Názov: Pečovská Nová Ves včera a dnes                             pecovska nova ves, vcera a dnes

Autor: Juraj Pado

Vydavateľstvo: Obecný úrad v Pečovskej Novej Vsi

Rok vydania: 1998

Počet strán: 58

ISBN: 80-968028-3-6

————————————————————————————————————————————–

Názov: Pečovská Nová Ves – Potulky dejinami

Autori: doc. PaedDr. Patrik Derfiňák, PhD.
PhDr. Slavomír Karabinoškniha (1 of 3)
Mgr. Dominik Sabol
doc. ThDr. Peter Sedlák, PhD.
prof. PaedDr. Jaroslav Vencálek, CSc.

Vydavateľstvo: Universum

Rok vydania: 2018

Počet strán: 185

ISBN: 978-80-89946-03-7