pecat_rozvoja_obce_2016_4cm
Vitajte na oficiálnej stránke obce
Pečovská Nová Ves

(1248 - 2018) 770 rokov prvej písomnej zmienky o obci

Pečovská Nová Ves

Aktuálne správy

A A A

Výstavba denného stacionára ASEN v roku 2019 realitou
Výstavba denného stacionára ASEN v roku 2019 realitou
| Slavomír Karabinoš

Obec Pečovská Nová Ves si plne uvedomuje potrebu vytvárania podmienok pre náležitú existenciu a život jej vekovo staršej časti obyvateľstva a trvale zabezpečuje vhodné podmienky pre ich dôstojnú jeseň života. Popri vytváraniu podmienok pre trávenie voľnočasových aktivít v rámci spoločenských organizácií pôsobiacich v našej obci a poskytovaní terénnej opatrovateľskej služby sme pre seniorov už pred pár rokmi pripravili projekt výstavby denného stacionára ASEN

Novoročný ohňostroj otvorí rok 2019
Pokojné Vianoce praje starosta obce
Vianočný koncert spestrí najkrajšie sviatky v roku
Vianočné trhy v Pečovskej Novej Vsi
Privítajme Mikuláša spoločne!
Pozvánka na Vianočné trhy
Pozvánka na Vianočné trhy
| Slavomír Karabinoš

Pozývame predajcov a vystavovateľov na Vianočný jarmok v Pečovskej Novej Vsi. pozvánka na vianočné trhy 2018

Gratulujeme k okrúhlemu jubileu 100 rokov!
Gratulujeme k okrúhlemu jubileu 100 rokov!
| Slavomír Karabinoš

V týchto dňoch si pripomíname 100 rokov od založenia Československa a rovnako v týchto dňoch oslavuje životné jubileum 100 rokov obyvateľ Pečovskej Novej Vsi, pán Andrej Slota. S hrdosťou teda môžeme konštatovať, že v našej obci žije človek, ktorý patril medzi prvých s rodným listom spoločného štátu Čechov a Slovákov. Pán Andrej Slota žije v Pečovskej Novej Vsi u najmladšej dcéry, teší sa zo 7 vnúčat a 12 pravnúčat. Najradšej

Pozývame seniorov na podujatie: Október-mesiac úcty k starším
Pozývame na Jablučkové slávnosti
Interaktívny workshop v Sieniawe
Interaktívny workshop v Sieniawe
| Slavomír Karabinoš

Projekt slovensko-poľskej cezhraničnej spolupráce s názvom „Dedičstvo starých mám bez hraníc“ naberá na obrátkach. Po úvodnom predstavení projektu na pôde vedúceho partnera – obce Pečovská Nová Ves v auguste 2018 sa „aktívne ženy“ zo ZO Únie žien Slovenska v Pečovskej Novej Vsi predstavili u poľského partnera v miaste i gmine Sieniawa v dňoch 15. a 16.9.2018.             V miestnej časti Dybkow sa dňa 15.9.2018 uskutočnil interaktívny workshop, na

Schválená dotácia na ďalšiu investičnú akciu v obci Pečovská Nová Ves, tentokrát na cyklochodník EuroVelo 11.
Schválená dotácia na ďalšiu investičnú akciu v obci Pečovská Nová Ves, tentokrát na cyklochodník EuroVelo 11.
| Slavomír Karabinoš

Obec Pečovská Nová Ves v uplynulých dňoch uspela s ďalšou z podaných žiadosti o získanie nenávratných finančných prostriedkov. Tentokrát jej bola schválená dotácia na projekt výstavby cyklotrasy s názvom „EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves, k. ú. Pečovská Nová Ves“  vo výške  723.592,14 Eur. Sny z minulosti v podobe  štúdií trás cyklotrasy dostali nie len podobu reálne vypracovanej projektovej dokumentácie, ale