pecat_rozvoja_obce_2016_4cm
Vitajte na oficiálnej stránke obce
Pečovská Nová Ves

(1248 - 2018) 770 rokov prvej písomnej zmienky o obci

Pečovská Nová Ves

Aktuálne správy

A A A

Dočasné presťahovanie ambulancie detského lekára
Dočasné presťahovanie ambulancie praktického lekára pre dospelých
Dočasné presťahovanie lekárne
Oznam o možnosti predkladania projektov financovaných z Regionálneho príspevku
Výluka Sabinov – Lipany 18.11.2021 a 19.11.2021
Oznam
Oznam
|

Oznámenie o dočasnom zatvorení lekárne
Oznam VVS a.s. o odpočtoch vodomerov
Výluka Sabinov – Lipany 17.09.2021
Zvoz elektroodpadu 1.9.2021
Prerušenie distribúcie elektriny – 24.8.2021 – ul. Ľutinská, Hlavná 138/58
Prerušenie distribúcie elektriny – 24.8.2021 – ul. Ľutinská, Hlavná 138/58
|

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice oznamuje plánované prerušenie distribúcie elektriny v obci Pečovská Nová Ves v termíne 24.8.2021 od 12:00 h do 14:30 h – ul. Ľutinská, Hlavná 138/58 oznámenie v súbore pdf  Oznamenie_o_odstavke.LP00372422.32

Pečovskonovoveský remeselný jarmok
Pečovskonovoveský remeselný jarmok
|

 Pár slov k organizácii jarmoku  V čase, kedy hromadné podujatia sprevádza množstvo zákazov a opatreni, ktoré zväčša odrádzajú od ich uskutočnenia, sme sa po ročnej odmlke, rozhodli vás ďalej neukracovať o kultúrno-spoločensky zážitok a zorganizovali sme další ročník Pečovskonovoveského remeselného jarmoku. Pre jeho bezproblémový a bezpečný priebeh, ktorý je našou prioritou, však budeme potrebovať aj vašu súčinnosť. S cieľom zabezpečiť