Povinné zverejňovanie / Mandatory Disclosure

Povinné zverejňovanie

 ———————————————————————————————-

D-BAND servis, spol. s r.o.    

KZ – D-Band – Zmluva

Príloha č. 3 – Špecifikácia a typové označenie

————————————————————————————————-

HydroVolt Energy, s. r. o. – zmluva

————————————————————————————————-

Konviz s. r. o. – zmluva

————————————————————————————————

JK TIM s.r.o.

JK TIM s.r.o. – zmluva

Rozpočet JK TIM – Hygienické centrum – Pečovská Nová Ves

———————————————————————————————–

Peter Paľa – PROJEKT – zmluva