Kontakty a organizačná štruktúra OcÚ

Starosta obce

PhDr. Jaroslav Dujava

tel.: 4583 421,  0915 971 002,
fax: 4583 421
e-mail: starosta@pecovska.sk


Zástupca starostu obce

Ing. Radoslav Lipjanec

tel.: 0915 909 498
e-mail: zastupca@pecovska.sk


Prednosta obecného úradu

Štefan Vaľuš

tel.: 0907 062 333
e-mail: prednosta@pecovska.sk


Hlavný kontrolór obce

Ing. Nadežda Matisovská

tel.: 4583 121
e-mail: hlavnykontrolor@pecovska.sk


Sekretariát, podateľňa, mzdová agenda

Marta Hadzimová

tel.: 4583 121
e-mail: sekretariat@pecovska.sk


Organizačné oddelenie

Ing. Alena Nalevanková

tel.: 4583 177
e-mail: urad@pecovska.sk


Ekonomické oddelenie

Bc. Eva Kolcunová

tel.: 4583 177
e-mail: ekonom@pecovska.sk


Oddelenie vnútornej správy a matrika 

Jarmila Dinisová

tel.: 4583 177
e-mail: matrika@pecovska.sk


Spoločný stavebný úrad

Ing. Michal Petrík

tel: 0919 409 858
e-mail: stavebnyurad@pecovska.sk


Oddelenie správy majetku

Juraj Sopčák – správa majetku
Mária Kerestešová – opatrovateľka
Ondrej Šváč – správa majetku
Magdaléna Petrušová – upratovačka


 

                   organizačná štruktúra obecného úradu v Pečovskej Novej Vsi