Strategické dokumenty

Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-O Pečovská Nová Ves schválené Obecným zastupiteľstvom obce Pečovská Nová Ves dňa 14.7.2017

v súbore zip  ZaD1 ÚPN PNV 2017

Územný plán obce Pečovská Nová Ves schválený Obecným zastupiteľstvom obce Pečovská Nová Ves dňa 26.9.2008

v súbore zip ÚPN PNV 2008

program rozvoja obce na roky 2015 – 2022