Voľby a referendá

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ V ROKU 2018

Informácie pre voliča – komunálne voľby 2018

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí na 10. novembra 2018

Oznámenie o počte obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Zverejnenie elektronickej adresy

Prevzatie kandidátnych listín

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva

Oznámenie o vzdaní sa kandidatúry pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva – Ľudovít Straka, Ing. 

Oficiálne výsledky komunálnych volieb v obci Pečovská Nová Ves

 

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV V ROKU 2017

Výsledky hlasovania vo voľbách do VÚC 2017 v obci Pečovská Nová Ves

Oznámenie o čase a mieste konania volieb

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva – volebný obvod č. 8

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

Zverejnenie elektronickej adresy

Zoznam obcí podľa volebných obvodov

Oznámenie o volebných obvodoch

Informácie pre voliča

 

VÝSLEDKY HLASOVANIA V REFERENDE 

referendum 2010

referendum 2015

 

VÝSLEDKY HLASOVANIA V PREZIDENTSKÝCH VOĽBÁCH

volba_prezidenta_2009_1_kolo

volba_prezidenta_2009_2_kolo

volba_prezidenta_2014_1_kolo

volba_prezidenta_2014_2_kolo

 

VÝSLEDKY HLASOVANIA VO VOĽBÁCH DO NRSR

volby_nrsr_2006

volby_nrsr_2010

volby_nrsr_2012

volby_nrsr_2016

 

VÝSLEDKY HLASOVANIA VO VOĽBÁCH DO ORGÁNOV VUC

volby_vuc_2005

volby_vuc_2009_1_kolo

volby_vuc_2009_2_kolo

volby_vuc_2013

 

VÝSLEDKY HLASOVANIA VO VOĽBÁCH DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

volby_ep_2009

volby_ep_2014