Voľby a referendá

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ V ROKU 2018

Informácie pre voliča – komunálne voľby 2018

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí na 10. novembra 2018

Oznámenie o počte obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Zverejnenie elektronickej adresy

Prevzatie kandidátnych listín

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva

 

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV V ROKU 2017

Výsledky hlasovania vo voľbách do VÚC 2017 v obci Pečovská Nová Ves

Oznámenie o čase a mieste konania volieb

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva – volebný obvod č. 8

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

Zverejnenie elektronickej adresy

Zoznam obcí podľa volebných obvodov

Oznámenie o volebných obvodoch

Informácie pre voliča

 

VÝSLEDKY HLASOVANIA V REFERENDE 

referendum 2010

referendum 2015

 

VÝSLEDKY HLASOVANIA V PREZIDENTSKÝCH VOĽBÁCH

volba_prezidenta_2009_1_kolo

volba_prezidenta_2009_2_kolo

volba_prezidenta_2014_1_kolo

volba_prezidenta_2014_2_kolo

 

VÝSLEDKY HLASOVANIA VO VOĽBÁCH DO NRSR

volby_nrsr_2006

volby_nrsr_2010

volby_nrsr_2012

volby_nrsr_2016

 

VÝSLEDKY HLASOVANIA VO VOĽBÁCH DO ORGÁNOV VUC

volby_vuc_2005

volby_vuc_2009_1_kolo

volby_vuc_2009_2_kolo

volby_vuc_2013

 

VÝSLEDKY HLASOVANIA VO VOĽBÁCH DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

volby_ep_2009

volby_ep_2014