Symboly obce

obecný erb

Obecný erb: V modrom štíte stojaci muž so zlatými vlasmi a bradou v červených šatách so strieborným plášťom držiac v ľavej ruke zlatú knihu. Na pravej vystretej ruke v pravom hornom rohu je zlatý naseknutý kríž.

 

obecná vlajka

Obecná vlajka: Pozostáva z pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, červenej, bielej a modrej.