Základná a materská škola

IMG_7123adresa: 

Školská 459/12,

082 56 Pečovská Nová Ves

e-mail: zssmspecovska@gmail.com

 

riaditeľ: Mgr. Marek Adamečko
tel. kontakt:
0911 566 303
zástupkyňa riaditeľa :
PaedDr. Anna Dzurusová
tel. kontakt:
0911 366 303

zástupkyňa riaditeľa pre MŠ:  Mgr. Ľudmila Posilná

tel. kontakt: 0911 930 462

oficiálna stránka školy:    www. pecovska.edupage.org