Aktivita 8: Nediskriminujme / Acitivty 8: Let’s not discriminate

Vzdelávacie programy – “NIE extrémizmu, radikalizácii a nenávistným prejavom” a “NIE hoaxom, kybernetickej šikane, sexuálnemu zneužívaniu a domácemu násiliu”

V mesiaci apríl 2024 bolo v obci postupne zorganizovaných 8 vzdelávacích programov zameraných na veľmi aktuálne témy. V rámci 50 členných zmiešaných skupín (Rómovia a nerómovia) boli účastníci oboznamovaní o týchto témach:

 1. V rámci programu “NIE extrémizmu, radikalizácii a nenávistným prejavom”
 • Vysvetlenie základných pojmov – extrémizmus, radikalizácia, nenávistné prejavy
 • Historický a sociáln kontext
 • Príčiny extrémizmu
 • Prípadové štúdie
 • Dopady extrémizmu
 • Riešenia a prevencia – vzdelávacie a osvetové programy, rozpoznávanie varovných signálov, podpora inklúzie
 1. V rámci programu “NIE hoaxom, kybernetickej šikane, sexuálnemu zneužívaniu a domácemu násiliu”
 • Vysvetlenie základných pojmov
 • Dôsledky šírenia hoaxov
 • Boj proti hoaxom
 • Charakteristiky kybernetickej šikany
 • Boj proti kybernetickej šikane
 • Rozpoznávanie sexuálneho násilia
 • Formy sexuálneho zneužívania
 • Vplyv na obete sexuálneho násilia, pomoc a podpora
 • Formy domáceho násilia, hľadanie pomoci a podpory

NIE extrémizmu, radikalizácii a nenávistným prejavom 

NIE hoaxom, kybernetickej šikane, sexuálnemu zneužívaniu a domácemu násiliu