Pečovskonovoveský spravodajca

Obecné noviny vychádzajúce od roku 1994 štvrťročne na území obce Pečovská Nová Ves v náklade 650 ks.

Redakčná rada: Ing. Alena Nalevanková, PhDr. Jaroslav Dujava

Ev.číslo: EV 5272/15

ISSN 2453-6865

Rok 2023

spravodaj 1-2023

spravodaj 2-2023

spravodaj 3-2023

spravodaj 4-2023

Rok 2022

spravodaj 1-2022

spravodaj 2-2022

spravodaj 3-2022

spravodaj 4-2022

Rok 2021

spravodaj 1-2021

spravodaj 2-2021

spravodaj 3-2021

spravodaj 4-2021

Rok 2020

spravodaj 1-2020

spravodaj 2-2020

spravodaj 3-2020

spravodaj 4-2020

Rok 2019

pnv spravodajca 1/2019

pnv spravodajca 2/2019

pnv spravodajca 3/2019

pnv spravodajca 4/2019

Rok 2011

pnv spravodajca 1/2011

pnv spravodajca 2/2011

pnv spravodajca 3/2011

pnv_spravodajca 4/2011

Rok 2012

pnv spravodajca 1/2012

pnv spravodajca 2/2012

pnv spravodajca 3/2012

pnv spravodajca 4/2012

Rok 2013

pnv spravodajca 1/2013

pnv spravodajca 2/2013

pnv spravodajca 3/2013

pnv spravodajca 4/2013

Rok 2014

pnv spravodajca 1/2014

pnv spravodajca 2/2014

pnv spravodajca 3/2014

pnv spravodajca 4/2014

Rok 2015

pnv spravodajca 1/2015

pnv spravodajca 2/2015

pnv spravodajca 3/2015

pnv spravodajca 4/2015

Rok 2016

pnv spravodajca 1/2016

pnv spravodajca 2/2016

pnv spravodajca 3/2016

pnv spravodajca 4/2016

Rok 2017

pnv spravodajca 1/2017

pnv spravodajca 2/2017

pnv spravodajca 3/2017

pnv spravodajca 4/2017

Rok 2018

pnv spravodajca 1/2018

pnv spravodajca 2/2018

pnv spravodajca 3/2018

pnv spravodajca 4/2018

Rok 2019

pnv spravodajca 1/2019

pnv spravodajca 2/2019

pnv spravodajca 3/2019

pnv spravodajca 4/2019