Aktivita 2: Hýbme sa od mala / Acitivty 2: Let’s move from childhood

Skvalitnenie podmienok pre prácu futbalového klubu TJ Slovan Pečovská Nová Ves

V mesiac november 2022 sme začali v rámci realizácie projektovej aktivity č. 2 „”Hýbme sa od mala” – pohybové aktivity ako prevencia chorôb a sociálneho vylúčenia” s realizáciučiastkovej aktivity Skvalitnenie podmienok pre prácu futbalového klubu TJ Slovan Pečovská Nová Ves.

Futbalový klub je jednýmz obecných centier, ktoré sa venuje práci s členmi marginalizovanje komunity v obci. Deti z tejto kumunity pracujú inkluzívne v rámci futbalových tréningov spolu s deťmi z majority a následne spoločne reprezentujú obec.

Od mesiaca 11/2022 boli zamestnaní 3 trenéri, ktorí pracujú s deťmi a mládežou – v rámci tréningov a v rámci zápasov, či turnajov – páni Tomáš Tall, Miloš Albert a Radovan Albert.

V rámci projektu boli pre skvalitnenie prípravy obstarané aj tréningové pomôcky. Obstarané boli aj dresy, trenírky, štucne, teplákové súpravy a vaky pre malých futbalistov.

 

Futbalisti ako z “Tatrana”

V období od novembra 2022 až do konca realizácie projektu – apríl 2024 pracovali s deťmi z obce v zmieaných skupinách (Rómovia aj nerómovia) 3 futbaloví tréneri páni Tomáš Tall, Miloš Albert a Radovan Albert .

Ich práca so žiakmi v kategóriách od U9 až U15 bolas podporaná obstaraním tréningových pomôcok a športového vybavenia. Výsledkom bolo stmelenie kolektívu mladých športuchtivých ľudí z obce, ktorých spája láska k športu – futbalu. V rámci tréningov prebiehali vzájomné interakcie, ale zároveň došlo aj k výraznému zlepšeniu športovej kvality a výsledkov.

Keď deti vybehnú na trávniky v obstaraných dresoch, či pred zápasmi v teplákových súpravách, cítia sa ako profesionáli. Aj tak vyzerajú a snažia sa tak aj hrať.

 

Pohybové aktivity v MŠ “odbornejšie”

Dňa 22.3.2024 absolvovali učiteľky MŠ Pečovská Nová Ves školenie v oblasti pohybovej prípravy detí. Školenia sa zúčastnilo 8 učiteliek materskej školy. V rámci školenia boli preberané hlavné aspekty pohybovej prípravy v predškolskom zariadení:

  1. Rozvoj motorických zručností: Pohybová príprava pomáha deťom rozvíjať základné motorické zručnosti, ako sú chôdza, beh, skákanie, lezenie,… Tieto zručnosti sú dôležité pre celkovú fyzickú aktivitu a zdravie.
  2. Podpora fyzického zdravia: Pravidelná pohybová aktivita prispieva k udržaniu zdravej telesnej hmotnosti, posilňuje srdce, pľúca a svaly, a znižuje riziko vzniku mnohých chorôb.
  3. Rozvoj koordinácie a rovnováhy: Pohybové hry a cvičenia pomáhajú deťom zlepšovať ich koordináciu a rovnováhu, čo je dôležité nielen pre športové aktivity, ale aj pre každodenné činnosti.
  4. Sociálny rozvoj: Pohybová príprava v skupinovom prostredí umožňuje deťom učiť sa spolupráci, rešpektovaniu pravidiel a rozvíjaniu sociálnych zručností ako sú komunikácia a tímová práca.
  5. Emocionálny rozvoj: Prostredníctvom pohybu môžu deti vyjadriť svoje pocity a emócie, čo prispieva k ich emocionálnej pohode. Fyzická aktivita tiež pomáha pri redukcii stresu a úzkosti.
  6. Podpora sebavedomia a sebahodnotenia: Úspechy v pohybových aktivitách a zlepšovanie sa v rôznych fyzických zručnostiach môžu pozitívne ovplyvniť sebavedomie detí.
  7. Rozvoj kognitívnych schopností: Existujú dôkazy, že pohybová aktivita môže podporovať aj kognitívny rozvoj, vrátane zlepšenia pozornosti, pamäti a schopnosti riešenia problémov.

Dôležitou súčasťou školenia boli praktické ukážky a príklady aktivít zameraných na rozvoj pohybových schopností a fyzického vývoja detí v predškolskom veku (Tanec a pohybové hry na hudbu, Prekážková dráha, Štafetové behy a tímové hry, Bublinková stíhačka, “Zmrzlinový tanec” s pohybovými úlohami) a tiež dýchacích cvičení (Balónové dýchanie, Relaxačné pozície, Plyšový priateľ).

Pracovný materiál – Pohybová príprava detí v MŠ