Úvodný interaktívny workshop v Pečovskej Novej Vsi