Bezbariérový vstup do budovy základnej školy

Bezbariérový vstup do budovy základnej školy

Po tom, čo obec zabezpečila projektovú dokumentáciu a úspešne prešla povoľovacím konaním, vďaka dotácii z Úradu vlády SR dňa 16.4.2018 začíname s výstavbou bezbariérového vstupu a rekonštrukciou hlavného vchodu do základnej školy. Vybudovaním prostredia bez bariér v našej škole obec podáva pomocnú ruku riešeniu otázky mobility ľudí s pohybovým handicapom. Elimináciou bariér sledujeme cestu k nediskriminácií. Idea debariérizácie školy je bezprostredne naviazaná na obcou podaný projekt  „ZŠ Pečovská Nová Ves – interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice“.

IMG_9859