Členovia vlády SR otvorili nový športový areál

Členovia vlády SR otvorili nový športový areál

V utorok 30.augusta 2016 navštívili našu obec dvaja členovia vlády SR podpredseda vlády SR Peter Pellegrini a minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker. Cieľom návštevy bolo slávnostné otvorenie športového areálu a telovýchovného traktu školy po rekonštrukcii.

Tretia najvyššia dotácia v rámci Prešovského samosprávneho kraja, ktorú Ministerstvo školstva poskytlo prispela k tomu, že telocvične, náraďovňa a šatne prešli najvýznamnejšou modernizáciou od roku 1973 kedy bola škola postavená. Celková výška investície dosiahla 103 220 €, z čoho je až 78 200 € nenávratný finančný príspevok. Výrazný pokrok sa dosiahol aj pri riešení havarijného stavu vykurovacieho systému základnej školy. Ministerstvo školstva prispelo na riešenie tohto problému sumou 60 000 €.

Aktivity vedenia obce smerom k základnej škole sa však netýkajú len interiéru budovy, ale aj samotného areálu. Obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce PhDr. Jaroslava Dujavu schválilo v rozpočte na rok 2016 výstavbu multifunkčného ihriska s rozmermi 50 x 26 m priamo v areáli školy s elektrickým osvetlením a príslušnou infraštruktúrou. Napriek tomu, že pôvodný rozpočet na výstavbu multifunkčného ihriska presahoval 100 000€ konečná cena len mierne presahuje sumu 70 000€. Úsporu sa podarilo dosiahnuť tým, že do výstavby sme zapojili aj dlhodobo nezamestnaných obyvateľov obce a časť prác sme tak realizovali svojpomocne. Takýmto spôsobom sa realizovala napr. výroba striedačiek, alebo oplotenie areálu na ktoré sumou 1500€ prispeli dotáciou aj poslanci VUC. Okrem finančnej úspory si dlhodobo nezamestnaní osvojili pracovné návyky, získali prax a tak zvyšujú svoju šancu pri hľadaní práce.

V areáli základnej školy pribudla aj vonkajšia fitness zostava. Konkrétna aktivita je priamou reakciou na požiadavky mládeže z našej obce, u ktorej si tento šport získava čoraz viac priaznivcov. Po úspešnej realizácii všetkých investícií poskytuje areál školy špičkové možnosti pre pohybové aktivity, ktoré pevne veríme vypestujú nielen u mladej generácie pozitívny vzťah k športovaniu. Prispieť k tomu by mali aj športovo-matematické triedy, ktoré v základnej školy vznikajú na druhom stupni od nového školského roka 2016/2017. Celý areál tak bude slúžiť počas vyučovania žiakom, mimo vyučovania ho bude môcť využívať verejnosť.

unnamed