Ďalšia investícia do modernizácie hasičskej zbrojnice!

Ďalšia investícia do modernizácie hasičskej zbrojnice!

Po tom, čo obec Pečovská Nová Ves zabezpečila v roku 2015 pre svojich dobrovoľných hasičov generálnu výmenu techniky v jej viac ako 100 ročnej existencii získaním  plnou technikou vybaveného hasičského motorového vozidla typu IVECO v hodnote 127000,- Eur a protipovodňového vozíka s technikou v hodnote cca. 14 000.- eur vďaka dotácii Ministerstva vnútra SR a v roku 2016 po rokoch užívania  skolaudovala  prevádzkovú budovu obecného úradu (hasičskú zbrojnicu, archív, sklad CO a i.) a tak zlegalizovala jej užívanie, prichádza na začiatku roka 2018 ďalšia finančná investícia.

Obec Pečovská Nová Ves tentokrát uspela so žiadosťou o dotáciu na základe   výzvy   Prezídia Hasičského a záchranného zboru   2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom   rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR na modernizáciu hasičskej zbrojnice v obci Pečovská Nová Ves v rozsahu realizácie plynovej prípojky, ústredného vykurovania v hasičskej zbrojnici, ako aj vybudovania priestorov osobnej hygieny a  samostatného priestoru na umiestnenie zásahových odevov v celkovom objeme 28.752,47 Eur.

Veríme, že aj toto zrnko padne na úrodnú pôdu a pomôže miestnym dobrovoľným hasičom v ochrane života, zdravia a majetku našich občanov.