Informácia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prešov o povinnosti registrácie chovov ošípaných

Informácia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prešov o povinnosti registrácie chovov ošípaných

Informácia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prešov o povinnosti registrácie chovov ošípaných

List Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy

Príloha č. 1 – Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu v súbore pdf  RCH_Priloha1 (1)

Príloha č. 2 – Žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat v súbore pdf  Príloha č. 2 Žiadosť o registráciu chovu 12 2018

Príloha č. 3 – Registrácia chovu pre farmy v súbore pdf  Príloha č. 3 Registrácia chovu – Farmy HZ