Kolaudačné rozhodnutie – Obnova bytového domu Školská 18, Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

Kolaudačné rozhodnutie – Obnova bytového domu Školská 18, Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

Kolaudačné rozhodnutie – Obnova bytového domu Školská 18, Pečovská Nová Ves, vydané na základe návrhu vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu súpisné číslo 524 na ul. Školská 18, 082 56 Pečovská Nová Ves v konaní zastúpených správcom bytového domu SABYT s.r.o., Mieru 8, 083 01 Sabinov – verejná vyhláška

v súbore pdf  kolaudacne_rozhodnutie_obnova_bytoveho_domu_skolska18_pnv