Kolaudačné rozhodnutie – Preložka STL plynovodu Pečovská Nová Ves, ul. Za Majerom parc. č. 1100/59 – verejná vyhláška

Kolaudačné rozhodnutie – Preložka STL plynovodu Pečovská Nová Ves, ul. Za Majerom parc. č. 1100/59 – verejná vyhláška

Kolaudačné rozhodnutie – Preložka STL plynovodu Pečovská Nová Ves, ul. Za Majerom parc. č. 1100/59 – verejná vyhláška

v súbore pdf  kolaudacne_rozhodnutie_prelozka_stl_plynovodu_pnv_za_majerom_pc_1100_59