Kolaudačné rozhodnutie – Rekonštrukcia a rozšírenie miestnych komunikácií vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves – SO 03 – ul. Jabloňová – verejná vyhláška

Kolaudačné rozhodnutie – Rekonštrukcia a rozšírenie miestnych komunikácií vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves – SO 03 – ul. Jabloňová – verejná vyhláška

Kolaudačné rozhodnutie na stavbu – Rekonštrukcia a rozšírenie miestnych komunikácií vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves – SO 03 – ul. Jabloňová – verejná vyhláška

v súbore pdf  kolaudacne_rozhodnutie_mk_pnv_jablonova