Komunitný plán sociálnych služieb obce Pečovská Nová Ves 2019 – 2023

Komunitný plán sociálnych služieb obce Pečovská Nová Ves 2019 – 2023

Komunitný plán sociálnych služieb obce Pečovská Nová Ves 2019 – 2023

v súbore pdf  komunitny_plan_socialnych_sluzieb_obce_pecovska_nova_ves_2019_2023