Návrh VZN obce Pečovská Nová Ves č. 1/2023 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy

Návrh VZN obce Pečovská Nová Ves č. 1/2023 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy

Návrh VZN obce Pečovská Nová Ves č. 1/2023 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Pečovská Nová Ves

v súbore pdf  navrh_vzn_obce_pecovska_nova_ves_o_urceni_miesta_a_casu_zapisu_do_zs