Oboznámenie s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním – Vodovod Pečovská Nová Ves, č. p. 511/1, 513/5 – verejná vyhláška

Oboznámenie s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním – Vodovod Pečovská Nová Ves, č. p. 511/1, 513/5 – verejná vyhláška

Oboznámenie s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním – Vodovod Pečovská Nová Ves, č. p. 511/1, 513/5 – verejná vyhláška

v súbore pdf  oboznamenie_s_podkladmi_vodovod_pnv_c_p_511_1_513_5