Oznámenie o začatí konania o vydaní súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania o vydaní súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny

v súbore pdf  oznamenie_zacatie_konania_vyrub_drevin_ridillova_lenka