Oznámenie o začatí stavebného konania – Vodozádržné opatrenia na ul. Ľutinskej v Pečovskej Novej Vsi – obnova územia – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania – Vodozádržné opatrenia na ul. Ľutinskej v Pečovskej Novej Vsi – obnova územia – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania – Vodozádržné opatrenia na ul. Ľutinskej v Pečovskej Novej Vsi – obnova územia – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_stavebneho_konania_vodozadrzne_opatrenia_lutinska_pnv