Oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby pred jej dokončením – Miestna komunikácia k židovskému cintorínu v Pečovskej Novej Vsi – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby pred jej dokončením – Miestna komunikácia k židovskému cintorínu v Pečovskej Novej Vsi – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby pred jej dokončením – Miestna komunikácia k židovskému cintorínu v Pečovskej Novej Vsi – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_stavebneho_konania_predlzenie_terminu_mk_k_zidovskemu_cintorinu_pnv