Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania – Rodinný dom na pozemku parc. č. 464 k.ú. Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania – Rodinný dom na pozemku parc. č. 464 k.ú. Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania – Rodinný dom na pozemku parc. č. 464 kat. územie Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_uzemneho_a_stavebneho_konania_rodinny_dom_na_pozemku_464_pnv