Pečovskonovoveský remeselný jarmok

Pečovskonovoveský remeselný jarmok

💃🏻 Pár slov k organizácii jarmoku 🕺🏻

V čase, kedy hromadné podujatia sprevádza množstvo zákazov a opatreni, ktoré zväčša odrádzajú od ich uskutočnenia, sme sa po ročnej odmlke, rozhodli vás ďalej neukracovať o kultúrno-spoločensky zážitok a zorganizovali sme další ročník Pečovskonovoveského remeselného jarmoku.

Pre jeho bezproblémový a bezpečný priebeh, ktorý je našou prioritou, však budeme potrebovať aj vašu súčinnosť.

S cieľom zabezpečiť účasť na jarmoku každému záujemcovi, zohľadňujúc príslušné všeobecne záväzne právne predpisy, sme sa rozhodli pre hromadne podujatie v režime “OTP”.

To v zmysle vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva znamená, že kultúrnych podujatí (koncertov), počas jarmoku, sa bude môcť zúčastniť maximálne 5000 osôb, ktoré sú:
-plne očkované,
– osoby schopné preukázať sa negatívnym testom (PCR – 72 hodín, Ag – 48 hodín)
– osoby, ktoré preukážu, že prekonali ochorenie COVID-19 nie viac ako pred 180 dňami.

Pre tých, ktorí sa budú chcieť kultúrnych podujatí zúčastniť a budú chcieť podstúpiť Ag test (nie sú plne zaočkovaní aleho nemajú potvrdenie o prekonaní ochorenia), obec na piatok a sobotu zabezpečila možnosť absolvovania antigénoveho testu v priestoroch vchodu B do základnej školy zo Školskej ulice (vedľajší vchod).

Pri vstupe na podujatie budeme informovať o povinnostiach účastníkov, medzi ktoré patrí:
🔵 prekrytie dýchacích ciest počas celého podujatia,
🔵 v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia zostať doma,
🔵 ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia je povinná kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto podujatia,
🔵 zákaz podávania rúk,
🔵 rizikovým skupinám (osoby staršie ako 60 rokov, chronicky choré osoby, tehotné ženy, osoby s oslabenou imunitou) sa odporúča zvážiť účasť, s výnimkou už zaočkovaných osôb,
🔵 pri vstupe použiť alkoholovú dezinfekciu.

Prosím vás o ohľaduplnosť, porozumenie a dodržiavanie opatrení ustanovených vyhláškou a pokynov usporiadateľov tak, aby sme si spoločne vychutnali a užili pripravované podujatie. 🙏🏻

V prílohe ponúkame grafické znázornenie vstupov na podujatie, rozdelenie sektorov a miesto testovania.

03