Rozhodnutie o povolení pozemkových úprav v časti k. ú. Pečovská Nová Ves označené ako JPÚ Pečovská Nová Ves – osídlenie – verejná vyhláška

Rozhodnutie o povolení pozemkových úprav v časti k. ú. Pečovská Nová Ves označené ako JPÚ Pečovská Nová Ves – osídlenie – verejná vyhláška

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Pozemkového a lesného odboru, ktorým povoľuje pozemkové úpravy v časti k. ú. Pečovská Nová Ves označené ako JPÚ Pečovská Nová Ves – osídlenie – verejná vyhláška

v súbore pdf  Rozhodnutie č. OU-PO-PLO1-2022/009677-36