Rozhodnutie – povolenie na uskutočnenie vodnej stavby: Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

Rozhodnutie – povolenie na uskutočnenie vodnej stavby: Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

Rozhodnutie – povolenie na uskutočnenie vodnej stavby: Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves, SO 01 Vodovod – Južná ul. – Hlavná ul., SO 02 Vodovod – Poľský dvor – Hlavná ul. – verejná vyhláška

v súbore pdf  stavebne_povolenie_vodovod_hlavna