Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia – Skládka štrkov, drvy a piesku – HS Sabinov – verejná vyhláška

Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia – Skládka štrkov, drvy a piesku – HS Sabinov – verejná vyhláška

Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia na stavbu – Skládka štrkov, drvy a piesku – HS Sabinov pre stavebníka Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice – verejná vyhláška

v súbore pdf rozhodnutie_predlzenie_sp_skladka_strkov_drvy_a_piesku_hs_sabinov_vvs