Územné rozhodnutie – Pečovská Nová Ves – IBV 7 RD ul. Na Pečovec – NN, OEZ, VO – verejná vyhláška

Územné rozhodnutie – Pečovská Nová Ves – IBV 7 RD ul. Na Pečovec – NN, OEZ, VO – verejná vyhláška

Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby a využívaní územia pre stavbu – Pečovská Nová Ves – IBV 7 RD ul. Na Pečovec, SO 01 NN vedenie, SO 02 Odberné elektrické zariadenia, SO 03 Verejné osvetlenie – verejná vyhláška

v súbore pdf  uzemne_rozhodnutie_pnv_ibv_7rd_na_pecovec_nn_oez_vo