Územné rozhodnutie – Rozšírenie verejného vodovodu a obci Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

Územné rozhodnutie – Rozšírenie verejného vodovodu a obci Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby – Rozšírenie verejného vodovodu v obci Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

v súbore pdf  uzemne_rozhodnutie_rozsirenie_vodovodu_hlavna_pnv