Verejná vyhláška – stavebné povolenie na líniovú stavbu “I/68 Sabinov, preložka cesty”

Verejná vyhláška – stavebné povolenie na líniovú stavbu “I/68 Sabinov, preložka cesty”

Verejná vyhláška – stavebné povolenie na líniovú stavbu: I/68 Sabinov, preložka cesty vydané Okresným úradom Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-PO-OCDPK-2021/01929-13 zo dňa 21.10.2021 stavebníkovi: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice

v súbore pdf  stavebne_povolenie_OCDPK_2021_01929_13_I_68_Sabinov_prelozka_cesty