Všeobecne záväzné nariadenia obce Pečovská Nová Ves

Všeobecne záväzné nariadenia obce Pečovská Nová Ves

Všeobecne záväzné nariadenia obce Pečovská Nová Ves, na ktorých sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves na svojom XXVII. zasadnutí dňa 16.6.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pečovská Nová Ves č. 1/2017  o organizácii miestneho referenda v obci Pečovská Nová Ves  – v súbore pdf na stiahnutie

vzn_12017_o_organizacii_miestneho_referenda

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pečovská Nová Ves č. 2/2017 o poskytovaní jednorazového príspevku pri súčasnom narodení dvoch a viac detí – v súbore pdf na stiahnutie

vzn_22017_o poskytovani_jednorazoveho_prispevku_pri_narodeni_dvoch_a_viac_deti