Výlet do Zakopaného

Výlet do Zakopaného

ZAKOPANÉ

Pozývame Vás na najväčší snehový labyrint  a snežný hrad v Zakopanom dňa 17.2.2018.

Odchod autobusu z námestia o 7,30 hod  bez poplatku.

Nahláste sa na OcÚ na tel. č. 4583121.

Vstupy: labyrint 4,50 €, zľavnený 3 €

Snehový zámok 4 €, zľavnený 2,50 €.