Výluka Kysak – Drienovská Nová Ves (Prešov) – 5., 6. a 7. 9. 2023