VZN č. 1/2021 o určení výšky príspevku v školskej jedálni

VZN č. 1/2021 o určení výšky príspevku v školskej jedálni

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pečovská Nová Ves

v súbore pdf  vzn_12021_o_urceni_vysky_prispevku_v_skolskej_jedalni