VZN obce Pečovská Nová Ves č. 1/2020 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za poskytované sociálne služby

VZN obce Pečovská Nová Ves č. 1/2020 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za poskytované sociálne služby

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pečovská Nová Ves č. 1/2020 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za poskytované sociálne služby

v súbore pdf  vzn_obce_pecovska_nova_ves_12020_o_socialnych_sluzbach