VZN obce Pečovská Nová Ves č. 3/2022 o sociálnych službách

VZN obce Pečovská Nová Ves č. 3/2022 o sociálnych službách

VZN obce Pečovská Nová Ves č. 3/2022 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za poskytované sociálne služby

v súbore pdf  vzn_obce_pecovska_nova_ves_32022_o_socialnych_sluzbach